» Historie a legenda k mapě

Evorské císařství – Emporia:

Mocná země, která se rozkládá na západním pobřeží Starého kontinentu. Jeho cílem je úplně ovládnutí nově objevených zemí. Obyvatelé císařství (zejména hlavního města Emporie)se domnívají, že Kolonie za mořem je bohatá a rozsáhlá – o čemž je přesvědčují neustále připlouvající lodě plné exotického zboží a otroků. Ti, kdož se rozhodnou opustit starou vlast a začít nový život v Kolonii, však záhy zjistí hořkou pravdu. Císařství kontroluje jen jižní polovinu největšího z ostrovů a na pevnině pouze úzký pás země s několika nevelkými osadami. Císařské loďstvo zaměstnávané šarvátkami s Galanťany a blokádou jejich přístavů jen stěží dokáže ochránit nejdůležitější lodě od nájezdů pirátu.

Galentea:

Menší soused Evorského císařství, který více než na vojenskou sílu spoléhá na diplomacii a moc financí. Mezi oběma státy se již dlouho schyluje k otevřené válce a objevení nových zemí za mořem situaci vůbec nevylepšilo. Obyvatelé Galentey by také rádi nějaké území prohlásili za své, a tak s nadvládou císařství bojují všemi dostupnými prostředky. Proslýchá se, že mají špiony v armádě i u dvora a usilují o životy vysokých úředníků i císařské rodiny.

Ostrovy – Isola:

Důležitý přístav, kterým prochází všechno zboží získané v Kolonii – vzácné rudy, drahé kameny, exotické dřevo i plodiny a také otroci. Toto město vzniklo na místě domorodé osady poté co, Evorijci pobili a zotročili původní obyvatele. Isola také tvořila opěrný bod pro další výpady do středu ostrova. Byla vybudována jako napodobenina majestátního hlavního města Emporie. Isola plní úlohu správního centra nejen pro Ostrovy, ale také pro Kolonii – sídlí zde císařem pověřený místodržící Kolonie. U dvora panují obavy, že současný místodržící jedná, ve jménu vlastního prospěchu a ne v zájmu císařství. Povídá se, že uzavírá dohody s piráty s Khargonu místo, aby proti nim bojoval, a že dostatečně nepodporuje osadníky z Lindenu. Ba, co hůř – prý by mohl být ovlivněn našeptávači z Galantey.

Khargon:

Přístav skvěle chráněný spoustou malých ostrůvku mezi, kterými najde cestu jen zkušený kapitán, tvoří odvrácenou stranu Ostrovů. Khargon je pestré a kruté místo, kde má lidský život menší cenu než láhev rumu. Hlučný a špinavý shluk dřevěných domů obývají krom Hari a pirátu také nejrůznější existence, pro které nebyl z nejrůznějších důvodů Starý kontinent tím správným místem k životu. Na lodích prapodivných tvarů sem připlouvají i cizinci z neprozkoumané a tajemné pevniny a je zde možné koupit zboží jinde nevídané.

Kolonie – Linden:

První a největší osada na pobřeží – její jméno se používá pro označení celé nové pevniny. Noví osadníci se zde musejí potýkat s neznámou krajinou plnou nebezpečných živočichů a jedovatých rostlin, s nemocemi a nepřátelskými kmeny. Co se nachází za palisádami osad, v hloubi pralesa nikdo netuší. Těch pár odvážlivců, kteří se nechali zlákat pověstmi o městech divochů plných pokladu a vydali se prozkoumat vnitrozemí, se nikdy nevrátilo.

Lid Hari:

Původní obyvatelé Ostrovů nazývaní také Mořský národ. Díky charakteristickému klanovému tetování v obličeji se jim rovněž říká Modráci nebo Modroksichti. Tito hrdí válečníci neměli proti vyspělejším a podstatně lépe vyzbrojeným Evorijcům sebemenší šanci. Po vpádu dobyvatelů se ti, kteří přežili a nebyli zotročeni, stáhli na severní část ostrova, odkud občas podnikají výpady – jejich cílem jsou zejména vesnice mimo Isolu a menší lodě. Hari jsou výborní mořeplavci (je možné, že na ostrovy přišli z pevniny) a živí se hlavně rybolovem. O jejich kultuře se toho příliš neví, prý uctívají duchy přírody a mořské bohy. Zajatí Evorijci se údajně stávají součástí jejich kanibalských rituálů. Na území Kolonie se otroci z Mořského národa využívají pro tu nejtěžší prácí v dolech a na polích. V Emporii se stalo doslova módou a symbolem majetného člověka vlastnit otroka z lidu Hari. Ty Hari, kteří byli převezení před moře, jejich noví pánové ,,zcivilizovali“ – dostali nová jména a museli se dokonale přizpůsobit životu v císařství. Přestože už nepůsobí (zejména v ulicích Emporie) jako nějaká cirkusová kuriozita, občané císařství je stále vnímají jako divochy, polointeligentní zvířata a nijak se nezdráhají jim to dát najevo.  

Informace pro cestující:

Pamatujete, že jste si zvolili cestu touto vzducholodí, protože se chcete dostat do Isoly pokud možno nepozorovaně, inkognito. V očích šlechticů je posádka na stejné (možná ještě na nižší) společenské úrovni než jejich sluhové, takže pánové budou jednat hlavně s kapitánem/kapitánkou. Pro dámy se nesluší se s drsnými a divoce vyhlížejícími aeronauty vůbec dávat do řeči.

| přihlásit se | © hpvorlagen24