» Dark Tower 1

… další z legend je pověst o Dark Tower, jež, cituji, měla býti jakýmsi „místem prokletým, jež strach a hrůzu buditi bude a kde moc neznámá dřímá, kterážto lidem jedněm dáti může schopnosti převeliké a druhým však smrt toliko přinésti.“

dochovaný útržek kronikáře Salvanise Dorgera
z jeho ztraceného díla „Vzestup a pád civilizací“


Dark Tower... je to jen mýtus anebo ta věž skutečně existovala? A opravdu může každému přinést naplnění jeho snů?

A proč se z historie světa ví jen tak málo? Co hrozného se kdysi stalo?


Čeká vás několikahodinová atmosférická hra, ve které se vydáte po stopách starých legend, které vás snad dovedou k bájné Dark Tower.

Vše je zasazeno do smyšleného světa lehce se podobajícího našemu středověku.

Na strastiplnout a nebezpečnou cestu se vydává 5-ti členná skupina tvořená zcela rozdílnými lidmi - každý má jiný motiv, charakter i společenské postavení.

Více o postavách zde.

Recenze.


| přihlásit se | © hpvorlagen24