Postavy pro larp Dark Tower

Postavy pro larp Dark Tower

Komorní larp Dark Tower je koncipován pro celkem 11 postav, některé jsou ryze mužské, jiné ryze ženské a některé může hrát kdokoliv. Jsou ještě rozděleny na 2 skupiny - vězně a Azady. Níže uvádíme jejich stručné charakteristiky.

VĚZNI:

DORON, 40 let

Bývalý voják, pašerák zbraní a ustavičný rebel. Stojí si za svým přesvědčením a rozhodně se nebojí vyslovovat své názory, i když ví, že to může být nebezpečné. Má velký vliv na celkový děj a vyvrcholení příběhu.
Doron je ideální pro hráče, kteří mají rádi konspirace, přesvědčování a nebojí se jít do konfliktu a aktivně se projevit..
(výhradně mužská postava)

JESTŘÁB, 48 let

Politik a diplomat, bývalý člen sevanské vlády. Moudrý muž oplývající zkušenostmi, který se snaží bojovat za lepší život. Divokost a nerozvážnost mládí má již za sebou, je člověkem spíše přemýšlivým a umírněným ve svých rozhodnutích. Jestřáb je jedinečnou postavou se svými stíny, dilematy a cíli. V Dark Toweru není vězněm, ale má diplomatickou imunitu.

Pro hráče, kteří mají chuť diskutovat, vyjednávat, přesvědčovat a hledat řešení, je postava Jestřába jako stvořená.

(výhradně mužská postava)

LORETA, 37 let

Loreta je mladá sevanská žena, majitelka hostince U Černého orla. Život se s ní nemazlil a ví, že když něco chce, musí si to vybojovat. I přes svoji drzost a "otevřenou hubu" je osobou srdečnou a laskavou. Vést hospodu znamená potkávat mnoho lidí a vidět a slyšet mnoho věcí. Proto může mít Loreta vliv na celkové dění a záleží jen na ní, jak s informacemi naloží. Její silnou motivací je také působivý osobní příběh, který ji žene vpřed.

Role je zaměřená především na vztahy s druhými postavami.

(výhradně ženská postava)

NEWRA, 17 let

Mladá uzavřená dívka z magické rasy plná hořkosti a bojů. Rebelující charakter, vnitřní bolest, touha po vyřešení a urovnání vztahů, to jsou motivace a podněty, které určují její osobnost. Tato postava je založena hlavně na vnitřních prožitcích a silném příběhu. Ve vztahu k ostatním postavám touží vyřešit své city a rozhodnout se, komu bude důvěřovat a kde bude její přesvědčení.

Postava je doporučena hráčkám, které touží prožít silný příběh a vnitřně se s postavou ztotožnit.

(výhradně ženská postava)

TOMAR, 22 let

Horkokrevný mladík z magické rasy, plný ideálů, vzdoru a rebelie. Neschází mu drzost ani sebevědomí a společnost žen mu rozhodně není proti mysli. Ač je přesvědčen o svých postojích, přesto se v něm pere povinnost a touha srdce. Ve hře bude procházet vnitřními rozpory, změnami názorů a přesvědčení.

Postava je určena hráčům, kteří se nebojí extrovertnějšího projevu.

(výhradně mužská postava)

LEACHIM, 29 let

Bohatá obchodnice/obchodník, které se vše nevydařilo podle plánů. Zná pozadí mnoha situací, které jsou pro druhé jen mlhavou představou. Postava, která skrývá své tajemství a rozhodně ví, co chce. Ale nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Je chytrou ženou činu a ví, že mnohé nepůjde bez určitého vlivu na ostatní.

Hráče v této roli čeká vytváření spojenectví a ovlivňování druhých postav. Role je zaměřená spíše na dosahování osobních cílů.

(může hrát i muž)

TEDD SORVIN/THEA SORVIN, 35 let

Tedd je mladý muž/žena z magické rasy, který bojuje za svůj sen a dokáže obhájit své názory. Je to vzdělaný a schopný člověk, který v životě již leccos dokázal. Některými rozhodnutími může značně ovlivnit průběh dějin a záleží jen na něm, zda svá stanoviska přehodnotí, či nikoliv. Na první pohled je to optimista, který se snaží povzbuzovat druhé. Avšak hluboko uvnitř skrývá tajemství, které ho pronásleduje i žene vpřed.

(může hrát i žena)

AZADOVÉ:

KELENIAS, 49 let

Velitel Dark Tower, řídí její chod, rozhoduje a vydává rozkazy. Působí zdáním pevného a tvrdého muže, ovšem pod povrchem je to člověk rozporuplný. Myslí si, že ho v životě již nic nedokáže překvapit či vyvést z míry, pozná však, jak dalece se mýlí a že dlouho potlačované emoce jsou silnější, než se zdá. Čekají ho těžká, ale zásadní rozhodnutí, a rovněž hlubší vnitřní prožitek. Je to role o autoritě a zodpovědnosti, očekává se hraní navenek.

(výhradně mužská postava)

ELEONORA, 19 let

Šlechtična a dcera azadského velitele. Byla vychovávána v přísném aristokratickém prostředí hrdých Azadů. Navenek působí vznešeně a chladně, pod touto slupkou se však skrývá citlivá duše s bohatým vnitřním světem. Je plná zmatků, ať už citových či myšlenkových. Musí se rozhodnout, co vlastně chce a po čem touží. Jejími výraznými dějovými linkami jsou hlavně silné vazby na ostatní postavy. Bude muset volit mezi svým srdcem a rozumem, mezi tím, co říkají druzí a tím, co si myslí ona.

Postava nabízející vnitřní dilemata a silný osobní příběh.

(výhradně ženská postava)

NALIM, 31 let

Mladý ambiciózní důstojník urozeného rodu, pravá ruka velitele Dark Toweru. Hrdý Azad, člověk zásadový a nekompromisní, hoden svého šlechtického titulu. Postava se silným přesvědčením, která bude muset čelit řadě rozhodnutí, mimo jiné i v otázce svých citů. V Dark Tower má na starosti především výslechy vězňů.

(výhradně mužská postava)

SIOL, 35 let

Azadská vědkyně/vědec a psycholog/psycholožka zaměřená především na zkoumání magické rasy. Silnou dějovou linkou je komunikace s ostatními postavami (pohovory s vězni i Azady), ale také její skryté osobní cíle. Díky své profesi zná věci ostatním utajené, a tak může nenápadně ovlivnit řadu věcí ve hře. Uchovává si své tajnosti a plány. Čekají ji situace, v nichž může vnést do příběhu nové vhledy a zvraty.

(mužská i ženská postava)

Patička

CREX = kreativita + zážitky + duchovní inspirace + larpy + psychohry + deskovky