Svět Dark Tower

Azadie

Azadská říše leží na sever od Sevanie. Je to vyspělá organizovaná společnost, v jejímž čele stojí Rada vévodů. Azadové založili svou existenci na těžbě horniny zvané koraxit, kterou jsou schopni mnohostranně využívat. Díky koraxitu byli schopni vyvinout jedinečné technologie, které jim usnadňovaly práci v mnoha oblastech života. Koraxit se brzy stal základem téměř všeho, co Azadové vyrobili.

Více o koraxitu zde.

Azadská říše je ovšem na naleziště koraxitu chudá, kdežto Sevanie jimi oplývá. Azadové nejprve začali těžit koraxit na sevanském území výměnou za dodávky nových technologií. Když jim po nějaké době Sevanie začala zvyšovat ceny, pohrozili jim válkou a nakonec byl mír dojednán s tím, že Sevanie se stala azadskou državou.

Sevanie

Byla velkou říší rovnocennou s Azadií, vše se ale změnilo, když na popud sousední Azadie začali Sevaňané těžit koraxit. Během několika let byly azadské technologie rozšířené po celé zemi, jejich údržbu a správu si však Azadové ponechali ve své moci.

Magická rasa

Mezi Sevaňany se vyskytují lidé, kteří mají jisté výjimečné schopnosti. Říká se jim magická rasa, neboť jsou schopni věci, které jsou běžnému smrtelníkovi zcela nedostupné – především v oblasti „ohýbání“ přírodních zákonů. Dokážou např. způsobit rychlejší růst rostlin, uzdravit druhé z nevyléčitelných nemocí, přinutit vodu ke změně skupenství… Ve společnosti zastávají především roli lékařů, zemědělců, lovců a obchodníků. Zatím není známo, odkud a jak tyto své schopnosti získali, někteří se domnívají, že se jedná o zvláštní genetickou odchylku. Stejně tak se neví, proč se tito lidé rodí převážně na území sevanské říše.

Lidé z magické rasy se ničím neliší od ostatních Sevaňanů, žijí ve svých ghettech, většinou na okraji měst. Sevaňané jsou vůči nim ostražití, nicméně občas využívají jejich „služeb“, speciálních schopností.

Když se Azadové dostali k moci, začali šířit mezi Sevaňany pomluvy ohledně magických lidí – báli se jich, jednak kvůli proroctví, jednak proto, že nedokázali pochopit jejich schopnosti.

Věž Dark Tower

Podivná stavba, kterou Azadové vybudovali po svém nástupu k moci. Je jakýmsi symbolem jejich nadvlády a slouží současně jako věznice. Říká se také, že zde Azadové dělají nějaké divné pokusy na magických lidech.

Patička

CREX = kreativita + zážitky + duchovní inspirace + larpy + psychohry + deskovky