Projekt DemoHráč

Projekt v kostce

Demokracie je křehká a není zadarmo. Formální vzdělávání často nemá dostatečné kapacity a nástroje toto téma srozumitelně a zajímavě s dospívajícími uchopit. Výsledkem je nedůvěra ve výhody demokratického uspořádání společnosti a zvyšování radikalizace mládeže, jak v České Republice, tak na Slovensku. Chceme podpořit mladé lidi v zapojení do dění ve světě kolem nich a pedagogům a pracovníkům s mládeží předat nástroje k provázení těmito komplexními tématy. Proto jsme se zapojili do tříletého česko-slovenského projektu DemoHRÁČ, který probíhá v letech 2020 – 2023 a propojuje pět českých a slovenských partnerských organizací. V rámci projektu bude vytvořena metodika vzdělávání pro mládež, využívající metody neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky a larpu (live-action role playing), vyškoleni pedagogové a pracovníci s mládeží, program bude několikrát otestován na školách v Nitře a Kroměříži a funkčnost ověřena dopadovou studií. Vše bude zakončeno společnou konferencí.

Proč projekt vznikl?

Důvěra v demokratické uspořádání společnosti a ochota se na něm podílet je u mladých lidí v ČR i na Slovensku nízká (dle aktuálního průzkumu by volby voličů ve věku 18 – 29 let na Slovensku vyhrála krajně pravicová strana, v ČR by dle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR chtělo jít k volbám v roce 2017, pokud by měli hlasovací právo, pouhých 51% středoškoláků. A přitom to jsou právě mladí lidé, kteří budou již v blízké době formovat svět kolem nás.

Cíle projektu

  • Mladí lidé si během vzdělávacích aktivit uvědomí rizika nedemokratických režimů v kontextu aktuálního dění ve společnosti, svou roli v udržování a podpoře demokracie a zvýší svůj zájem se aktivně zapojit do dění ve společnosti.
  • Vybraní pracovníci s mládeží se naučí využívat vybrané metody neformálního a zážitkového vzdělávání a larpu k rozvíjení demokratických kompetencí u mladých lidí a naučí se pracovat s vytvořeným vzdělávacím modulem DEMO. Vybraní pedagogičtí pracovníci se naučí základní metody neformálního a zážitkového vzdělávání a naučí se realizovat během vyučování podpůrné aktivity navazující na zážitkový vzdělávací modul.
  • Pilotní města přeberou odpovědnost za udržitelnost ověřených aktivit projektu v kontextu reality svého prostředí.

Pro školy

  • Nabízíme 3 hodinový zážitkový program, jehož součástí je dvouhodinová hra v rolích, reflexe zážitků, interaktivní diskuze na téma demokracie
  • Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a celou SŠ - vždy pro celou třídu (15 - 30 žáků)
  • Nároky na prostor: jedna třída či podobný prostor

 

Partneři projektu

Projekt je financován díky grantovému programu Evropské unie, Erasmus+: Strategická partnerství

Patička

CREX = kreativita + zážitky + duchovní inspirace + larpy + psychohry + deskovky