Projekt Mezisvět

Erasmus_2

Mezisvět je zážitkový program, který byl vytvořen v rámci projektu Rezíliencia hrou ve spolupráci se slovenskou organizací Pome s.r.o.

Jeho hlavní zaměření je podpořit mentální odolnost mladých lidí.

Cíl projektu: Uvědomit si a zažít, že jsem dobrý, že můj život má hodnotu bez ohledu na to, jestli jsem krásný, úspěšný či oblíbený ve svém kolektivu.

Počet hráčů: 15- 40 hráčů

Cílová skupina: 12-15 let

Čas: 3 -4 hodiny

Herní svět je koncipován tak, aby znázorňoval život postavený na falešných hodnotách. Je to svět lži, srovnávání se, podmíněného přijetí či soupeření. Hráči vstupují do hry s cedulkou Bezejmenný/Bezejmenná - jsou lidmi bez identity. Ve hře se budou snažit získat tzv. Tituly, představující nejčastější hodnoty ve světě. Na výběr mají Slávu, Inteligenci, Moc, Sílu, Krásu a Bohatství.

Tyto Tituly mohou hráči získávat prostřednictvím plnění různých aktivit. Tím chceme poukázat na to, že když má člověk nedostatečnou sebehodnotu, snaží se ji naplnit svým výkonem. Což v konečném důsledku nikdy nenaplní potřebu přijetí sebe sama.

Mezisvet1 Mezisvet2 Mezisvet3 Mezisvet4

Mezisvet

Patička

CREX = kreativita + zážitky + duchovní inspirace + larpy + psychohry + deskovky